เงื่อนไขการเช่ารถ

ในวันรับรถผู้เช่าต้องเตรียมเอกสารการจอง บัตรประชาชน และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
  • ผู้ที่สามารถเช่ารถได้ต้องมีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และต้องถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวไม่สามารถยืนยันตัวตนในการเช่ารถได้)
  • ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องนำใบจดทะเบียนผู้เสียภาษีหรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท
หากผู้เช่าต้องการเพิ่มผู้ขับขี่คนอื่น ๆ ผู้เช่าต้องส่งหลักฐานของผู้ขับขี่ที่เพิ่มขึ้นมาและแจ้งกับทางบริษัท โดยผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารแสดงตัวตนดังต่อไปนี้
  • บัตรประตัวประชาชน
  • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และต้องถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • หากไม่มีรอยเปื้อนที่มากเกินไป ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนส่งคืนรถ
  • หากมีรอยเปื้อนที่ชัดเจน ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าทำความสะอาดรถ 300 บาท
ทางบริษัทส่งมอบรถด้วยน้ำมันเต็มถัง เมื่อผู้เช่าส่งรถคืนต้องเติมน้ำมันเต็มถัง หรือตามจำนวนน้ำมันที่มีอยู่ตอนมารับรถ
ผู้เช่าต้องวางเงินมัดจำสำหรับการเช่ารถในแต่ละครั้ง เพื่อการกรณีฉุกเฉินรถได้รับความเสียหายจากการใช้งานหรือถูกปรับ เงินมัดจำที่ต้องชำระขึ้นอยู่กับขนาดรถยนต์ ดังต่อไปนี้
  • Yaris Vios Altis ชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต มีมัดจำ 5,000 บาท
  • Camry Fortuner ชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต มีมัดจำ 10,000 บาท
การคืนเงินค่ามัดจำ
  • สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร
  • สำหรับการชำระเงินด้วยเงินสด คืนเป็นเงินสดเมื่อคืนรถ
ช่องทางการชำระเงิน มี 2 ช่องทาง คือ ชำระด้วยเงินสด หรือชำระด้วยบัตรเครดิต
ผู้เช่าสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำสาขาที่ไปรับรถ
หากผู้เช่าตรวจพบร่องรอยความเสียหายที่มีก่อนการเช่ารถ ผู้เช่าสามารถแจ้งทาง เจ้าหน้าที่ประจำสาขาให้ลงตำหนิต่าง ๆ ที่มีอยู่บนรถในสัญญา เมื่อทำการส่งมอบรถ
ค่ามัดจำรถเช่ามีอยู่ทั้งหมด 2 ราคา คือ 5,000 และ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถเช่า ค่ามัดจำจะถูกหักก็ต่อเมื่อเกิดความเสียหายในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีหรือไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์คันอื่น เช่น อุปกรณ์ภายในรถเช่า แตกหัก เสียหาย เกิดการชำรุด หรือสภาพภายนอกรถเช่าเกิดความสกปรก มีความจำเป็นที่จะต้องล้างลด เงินมัดจำนี้ก็จะถูกหักตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ผู้เช่าต้องติดต่อไปยัง เจ้าหน้าที่ประจำสาขาที่ไปรับรถ เพื่อทำการแจ้งว่ารถเกิดอุบัติเหตุ และทางเจ้าหน้าที่ประจำสาขาจะทำการแจ้งบริษัทประกันภัย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล
รถเช่าจากบริษัท พิธาน ยูไนเต็ด จำกัด ทุกคันมีประกันภัยชั้น 1