บังโคลนหลัง

ประเภทสื่อโฆษณา ภาพนิ่ง สติ๊กเกอร์ 3M

จุดติดตั้ง ตัวถังด้านข้าง ซ้าย-ขวา ขนาดป้ายด้านข้างตัวรถด้านละ 100x47 เซนติเมตร พื้นที่โฆษณาด้านละ 0.47 ตารางเมตร

จุดติดตั้งโฆษณาด้านข้างซ้ายมือ
จุดติดตั้งโฆษณาด้านข้างขวามือ

เงื่อนไขและค่าบริการ

ราคาค่าเช่าต่อ 1 เดือน และ ราคาสติ๊กเกอร์ (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนคัน ราคาค่าเช่า / 1 คัน ราคาสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน 1 คัน ค่าติดตั้งสติ๊กเกอร์ 1 คัน ต่าดำเนินการอื่น ๆ เช่นค่าเดินทาง
1 - 10 คัน 300 470 250 (บางกรณี)
11 - 20 คัน (ลด 5%) 285
21 - 30 คัน (ลด 10%) 270
31 - 40 คัน (ลด 15%) 255
41 คันขึ้นไป (ลด 20%) 240

สื่อโฆษณาโดยการแร๊ปบนรถแท็กซี่ด้วยสติ๊กเกอร์คุณภาพ 3M ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน หลังชำระเงิน ก่อนเริ่มวิ่งวันแรก การเช่าขั้นต่ำ 1 เดือน ลูกค้าออกแบบ Art work เอง

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกันสติ๊กเกอร์ ซีดจาง 2 ปี (หมายเหตุ : ไม่รวมสิ่งที่ทำให้วัสดุเสื่อมคุณภาพ เช่น น้ำยาขัดรถ)
กรณีรถเกิดอุบัติเหตุหรือจอดซ่อม จะเปลี่ยนคันให้ภายใน 4 วัน

ข้อห้ามเนื้อหาการโฆษณา

 • กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น รูปภาพล้อเลียนผู้นำต่างประเทศ หรือ ข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูกประชาชนของประเทศอื่น เป็นต้น
 • กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น รูปภาพหรือข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตย เป็นต้น
 • ขัดหรือผ้าฝืนต่อกฎหมายอื่น เช่น รูปภาพหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เป็นต้น
 • ขัดต่อลัทธิหรือความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น รูปภาพหรือข้อความล้อเลียนศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา เป็นต้น
 • ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่เป็นสีสะท้อนแสง เป็นต้น
 • ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น รูปภาพหรือข้อความดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น เป็นต้น
 • มีข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้อยคำหยาบคาย คำผวน คำแสลงที่สื่อความหมายในทางลามกอนาจาร เป็นต้น

สนใจเช่าพื้นที่โฆษณา ติดต่อได้ที่

02-021-2211 | 085-567-7290

TRUMQ TAXI

@trumqtaxi

ประตูรถ

ประเภทสื่อโฆษณา ภาพนิ่ง สติ๊กเกอร์ 3M

จุดติดตั้ง ประตูรถ ซ้าย-ขวา ขนาดป้ายด้านข้างตัวรถด้านละ 110x80 เซนติเมตร พื้นที่โฆษณาด้านละ 0.88 ตารางเมตร

จุดติดตั้งโฆษณาประตูรถด้านขวามือ
จุดติดตั้งโฆษณาประตูรถด้านซ้ายมือ

เงื่อนไขและค่าบริการ

ราคาค่าเช่าต่อ 1 เดือน และ ราคาสติ๊กเกอร์ (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนคัน ราคาค่าเช่า / 1 คัน ราคาสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน 1 คัน ค่าติดตั้งสติ๊กเกอร์ 1 คัน ต่าดำเนินการอื่น ๆ เช่นค่าเดินทาง
1 - 10 คัน 800 970 400 (บางกรณี)
11 - 20 คัน (ลด 5%) 760
21 - 30 คัน (ลด 10%) 720
31 - 40 คัน (ลด 15%) 680
41 คันขึ้นไป (ลด 20%) 640

สื่อโฆษณาโดยการแร๊ปบนรถแท็กซี่ด้วยสติ๊กเกอร์คุณภาพ 3M ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน หลังชำระเงิน ก่อนเริ่มวิ่งวันแรก การเช่าขั้นต่ำ 1 เดือน ลูกค้าออกแบบ Artwork เอง

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกันสติ๊กเกอร์ ซีดจาง 2 ปี (หมายเหตุ : ไม่รวมสิ่งที่ทำให้วัสดุเสื่อมคุณภาพ เช่น น้ำยาขัดรถ)
กรณีรถเกิดอุบัติเหตุหรือจอดซ่อม จะเปลี่ยนคันให้ภายใน 4 วัน

ข้อห้ามเนื้อหาการโฆษณา

 • กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น รูปภาพล้อเลียนผู้นำต่างประเทศ หรือ ข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูกประชาชนของประเทศอื่น เป็นต้น
 • กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น รูปภาพหรือข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตย เป็นต้น
 • ขัดหรือผ้าฝืนต่อกฎหมายอื่น เช่น รูปภาพหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เป็นต้น
 • ขัดต่อลัทธิหรือความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น รูปภาพหรือข้อความล้อเลียนศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา เป็นต้น
 • ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่เป็นสีสะท้อนแสง เป็นต้น
 • ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น รูปภาพหรือข้อความดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น เป็นต้น
 • มีข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้อยคำหยาบคาย คำผวน คำแสลงที่สื่อความหมายในทางลามกอนาจาร เป็นต้น

สนใจเช่าพื้นที่โฆษณา ติดต่อได้ที่

02-021-2211 | 085-567-7290

TRUMQ TAXI

@trumqtaxi

ภายในรถ

ประเภทสื่อโฆษณา ภาพนิ่ง สติ๊กเกอร์ 3M

จุดติดตั้ง ภายในรถ บริเวณหลังเบาะ คนขับ - คนนั่ง

จุดติดตั้ง ภายในรถ บริเวณหลังเบาะ คนขับ - คนนั่ง
จุดติดตั้ง ภายในรถ บริเวณหลังเบาะ คนขับ - คนนั่ง

เงื่อนไขและค่าบริการ

ราคาค่าเช่าต่อ 1 เดือน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนคัน ราคาค่าเช่า 1 ข้างต่อ 1 คัน ราคาค่าเช่า 2 ข้างต่อ 1 คัน
1 - 10 คัน 300 600
11 - 20 คัน (ลด 5%) 285 570
21 - 30 คัน (ลด 10%) 270 540
31 - 40 คัน (ลด 15%) 255 510
41 คันขึ้นไป (ลด 20%) 240 480

ข้อห้ามเนื้อหาการโฆษณา

 • กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น รูปภาพล้อเลียนผู้นำต่างประเทศ หรือ ข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูกประชาชนของประเทศอื่น เป็นต้น
 • กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น รูปภาพหรือข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตย เป็นต้น
 • ขัดหรือผ้าฝืนต่อกฎหมายอื่น เช่น รูปภาพหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เป็นต้น
 • ขัดต่อลัทธิหรือความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น รูปภาพหรือข้อความล้อเลียนศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา เป็นต้น
 • ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่เป็นสีสะท้อนแสง เป็นต้น
 • ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น รูปภาพหรือข้อความดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น เป็นต้น
 • มีข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้อยคำหยาบคาย คำผวน คำแสลงที่สื่อความหมายในทางลามกอนาจาร เป็นต้น

สนใจเช่าพื้นที่โฆษณา ติดต่อได้ที่

02-021-2211 | 085-567-7290

TRUMQ TAXI

@trumqtaxi

ให้เช่าพื้นที่โฆษณาสนามทรัมแบดมินตัน

ประเภทสื่อโฆษณา ภาพนิ่ง ป้ายไวนิล

จุดติดตั้ง กำแพงด้านซ้ายและด้านขวาของสนามแบดมินตัน

จุดติดตั้ง กำแพงด้านซ้ายและด้านขวาของสนามแบดมินตัน
จุดติดตั้ง กำแพงด้านซ้ายและด้านขวาของสนามแบดมินตัน

เงื่อนไขและค่าบริการ

ราคาค่าเช่าเดือนละ 100 บาท / 1 ตารางเมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จุดติดตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร) ราคาค่าเช่า / 1 ตารางเมตร ราคาค่าเช่า / 1 เดือน (บาท)
จุดที่ 1 10.8 100 1,080
จุดที่ 2 10.8 100 1,080
จุดที่ 3 12 100 1,200
จุดที่ 4 12 100 1,200
จุดที่ 5 9.4 100 940
จุดที่ 6 9.4 100 940
จุดที่ 7 9.4 100 940
จุดที่ 8 9.4 100 940
จุดที่ 9 12 100 1,200
จุดที่ 10 12 100 1,200
จุดที่ 11 10.8 100 1,080
จุดที่ 12 10.8 100 1,080

ข้อห้ามเนื้อหาการโฆษณา

 • กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. เช่น รูปภาพล้อเลียนผู้นำต่างประเทศ หรือ ข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูกประชาชนของประเทศอื่น เป็นต้น
 • กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย. หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น รูปภาพหรือข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตย เป็นต้น
 • ขัดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายอื่น เช่น รูปภาพหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เป็นต้น
 • ขัดต่อลัทธิหรือความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น รูปภาพหรือข้อความล้อเลียนศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา เป็นต้น
 • ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่เป็นสีสะท้อนแสง เป็นต้น
 • ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น รูปภาพหรือข้อความดูหมิ่นหรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น เป็นต้น
 • มีข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้อยคำหยาบคาย คำผวน คำแสลงที่สื่อความหมายในทางลามกอนาจาร เป็นต้น

สนใจเช่าพื้นที่โฆษณา ติดต่อได้ที่

02-973-1533 | 082-790-5904

Trumqbadminton

@tb31

ให้เช่าพื้นที่โฆษณาสนามทรัมแบดมินตัน

ประเภทสื่อโฆษณา ภาพนิ่ง ป้ายไวนิล

จุดติดตั้ง กำแพงลานจอดรถ

จุดติดตั้ง กำแพงลานจอดรถ

เงื่อนไขและค่าบริการ

ราคาค่าเช่าเดือนละ 100 บาท / 1 ตารางเมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จุดติดตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร) ราคาค่าเช่า / 1 ตารางเมตร ราคาค่าเช่า / 1 เดือน (บาท)
จุดที่ 1 3.6 100 360
จุดที่ 2 3.6 100 360
จุดที่ 3 4.2 100 420
จุดที่ 4 4.05 100 405

ข้อห้ามเนื้อหาการโฆษณา

 • กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. เช่น รูปภาพล้อเลียนผู้นำต่างประเทศ หรือ ข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูกประชาชนของประเทศอื่น เป็นต้น
 • กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย. หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น รูปภาพหรือข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตย เป็นต้น
 • ขัดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายอื่น เช่น รูปภาพหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เป็นต้น
 • ขัดต่อลัทธิหรือความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น รูปภาพหรือข้อความล้อเลียนศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา เป็นต้น
 • ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่เป็นสีสะท้อนแสง เป็นต้น
 • ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น รูปภาพหรือข้อความดูหมิ่นหรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น เป็นต้น
 • มีข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้อยคำหยาบคาย คำผวน คำแสลงที่สื่อความหมายในทางลามกอนาจาร เป็นต้น

สนใจเช่าพื้นที่โฆษณา ติดต่อได้ที่

02-973-1533 | 082-790-5904

Trumqbadminton

@tb31

+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์