ล้างรถ ราคาพิเศษ 50 บาท

ทรัม แท็กซี่ มีบริการล้างรถในราคาพิเศษ 50 บาท ไม่รวม VAT และผู้เช่าแท็กซี่สามารถใช้บริการห้องรับรองลูกค้าได้ที่ทรัม แท็กซี่ ทุกสาขา

+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์