ของสมนาคุณเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

ทรัม แท็กซี่ มีการมอบของขวัญของสมนาคุณเนื่องในโอกาสพิเศษ
1. มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
2. มอบของสมนาคุณเมื่อขับแท็กซี่ครบ 3 ปี
3. มอบของสมนาคุณในช่วงเทศกาลปีใหม่

+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์