ทรัมแท็กซี่ทุกคันได้มาตรฐาน Taxi OK

Taxi OK คือโครงการบริการแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับแท็กซี่ไทย

จุดเด่นมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร รถแท็กซี่ OK ทุกคัน จะมีอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, โป๊ะไฟบนหลังคาแบบใหม่, กล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot, ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสาร, มาตรโดยสารแบบ Real Time, ไฟสัญญาณว่างสีเขียว, ติดตั้ง GPS Tracking

Taxi OK
เช่าแท็กซี่กับ ทรัม แท็กซี่ เช่าขับครบ 5 วัน รับฟรี 1 วัน
+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์