ให้เช่าพื้นที่โฆษณา

ให้เช่าพื้นที่โฆษณา

ประเภทสื่อโฆษณา ภาพนิ่ง สติ๊กเกอร์ 3m

จุดติดตั้ง ตัวถังด้านข้าง ซ้าย-ขวา ขนาดป้ายด้านข้างตัวรถด้านละ 100x47 เซนติเมตร พื้นที่โฆษณาด้านละ 0.47 ตารางเมตร

จุดติดตั้งโฆษณาด้านข้างซ้ายมือ
จุดติดตั้งโฆษณาด้านข้างขวามือ

เงื่อนไขและค่าบริการ

ราคาค่าเช่าต่อ 1 เดือน และ ราคาสติ๊กเกอร์ (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนคัน ราคาค่าเช่า / 1 คัน ราคาสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน 1 คัน ค่าติดตั้งสติ๊กเกอร์ 1 คัน ต่าดำเนินการอื่น ๆ เช่นค่าเดินทาง
1 - 10 คัน 300 470 250 (บางกรณี)
11 - 20 คัน (ลด 5%) 285
21 - 30 คัน (ลด 10%) 270
31 - 40 คัน (ลด 15%) 255
41 คันขึ้นไป (ลด 20%) 240

สื่อโฆษณาโดยการแร๊ปบนรถแท็กซี่ด้วยสติ๊กเกอร์คุณภาพ 3M ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน หลังชำระเงิน ก่อนเริ่มวิ่งวันแรก การเช่าขั้นต่ำ 1 เดือน ลูกค้าออกแบบ Art work เอง

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกันสติ๊กเกอร์ ซีดจาง 2 ปี (หมายเหตุ : ไม่รวมสิ่งที่ทำให้วัสดุเสื่อมคุณภาพ เช่น น้ำยาขัดรถ)
กรณีรถเกิดอุบัติเหตุหรือจอดซ่อม จะเปลี่ยนคันให้ภายใน 4 วัน

ข้อห้ามเนื้อหาการโฆษณา

  • กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น รูปภาพล้อเลียนผู้นำต่างประเทศ หรือ ข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูกประชาชนของประเทศอื่น เป็นต้น
  • กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น รูปภาพหรือข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตย เป็นต้น
  • ขัดหรือผ้าฝืนต่อกฎหมายอื่น เช่น รูปภาพหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น
  • ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เป็นต้น
  • ขัดต่อลัทธิหรือความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น รูปภาพหรือข้อความล้อเลียนศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา เป็นต้น
  • ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น รูปภาพหรือ ข้อความที่เป็นสีสะท้อนแสง เป็นต้น
  • ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น รูปภาพหรือข้อความดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น เป็นต้น
  • มีข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้อยคำหยาบคาย คำผวน คำแสลงที่สื่อความหมายในทางลามกอนาจาร เป็นต้น

สนใจเช่าพื้นที่โฆษณา ติดต่อได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02-021-2211 | 085-567-7290
เฟซบุ๊กแฟนเพจ : TRUMQ TAXI
ไลน์แอด : @trumqtaxi

+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท CSR กับพิธานพาณิชย์ ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์