สิทธิพิเศษสำหรับผู้เช่าขับแท็กซี่

ผู้เช่าขับแท็กซี่กับทรัม คิว แท็กซี่ ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย เช่น ของสมนาคุณเนื่องในโอกาสพิเศษ รายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ล้างรถราคาพิเศษ 50 บาท รับสิทธิพิเศษด้านประกันภัย สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ

+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์