ทรัมแท็กซี่ทุกคันได้มาตรฐาน Taxi OK

Taxi OK คือโครงการบริการแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับแท็กซี่ไทย

จุดเด่นมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร รถแท็กซี่ OK ทุกคัน จะมีอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, โป๊ะไฟบนหลังคาแบบใหม่, กล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot, ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสาร, มาตรโดยสารแบบ Real Time, ไฟสัญญาณว่างสีเขียว, ติดตั้ง GPS Tracking

Taxi OK
+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท CSR กับพิธานพาณิชย์ ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์