รู้ไว้ ไร้กังวล ขับรถใกล้รถบรรทุกอย่างไรให้ปลอดภัย

รู้ไว้ ไร้กังวล ขับรถใกล้รถบรรทุกอย่างไรให้ปลอดภัย

การขับรถในทุก ๆ วัน ผู้ขับขี่หลายท่านต้องเคยได้พบเจอกับรถบรรทุก ไม่ว่าจะเป็น รถสิบล้อ รถพ่วง ยิ่งถ้าขับรถออกต่างจังหวัดยิ่งพบเจอได้ง่ายขึ้น ผู้ขับขี่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่ารถบรรทุกนั้นมีขนาดใหญ่กว่ารถประเภทอื่น เนื่องด้วยขนาดรถที่ใหญ่ทำให้มีจุดอับสายตาเยอะกว่าปกติ และจุดอับสายตาเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัตอเหตุบนท้องถนน บางครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากจุบอับสายตารอบรถบรรทุก หากผู้ขับขี่ท่านไหนที่มีความจำเป็นต้องขับรถตามหลังหรือขับใกล้รถบรรทุก วันนี้ ทรัม คิว แท็กซี่ มีวิธีขับรถตามรถบรรทุกมาแนะนำ เป็นวิธีช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังเมื่อขับรถใกล้รถบรรทุก

1. จุดอับสายตา รถบรรทุกมีจุดอับสายตาด้วยกันทั้งหมด 4 จุด ดังนี้

บริเวณด้านขวา
1.1 บริเวณด้านขวา

บริเวณนี้เป็นจุดที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกมองไม่เห็น ผู้ขับขี่จะเห็นก็ต่อเมื่อเราขับรถเลยหน้ารถไปหรือเทียบเท่ากับหน้ารถ หากเป็นไปได้ควรขับรถออิกห่างจากบริเวณนี้หรือถ้ามีโอกาสแซงให้หาจังหวะแซงที่ปลอดภัย

บริเวณด้านซ้าย
1.2 บริเวณด้านซ้าย

บริเวณนี้เป็นจุดที่น่าวกลัวมาก เพราะเป็นมุมที่คนขับรถบรรทุกมองเห็นรถคันอื่นได้น้อยมาก ถ้าเห็นก็จะเป็นเพียงมุมเล็ก ๆ ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขับรถบริเวณด้านซ้ายของรถบรรทุกควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น

บริเวณด้านหน้า
1.3 บริเวณด้านหน้า

บริเวณนี้เป็นจุดที่คนขับไม่สามารถมองเห็นรถที่อยู่ด้านหน้าได้อย่างชัดเจน หากต้องขับรถอยู่ด้านหน้ารถบรรทุกควรเว้นระยะห่างจากหน้ารถบรรทุก 3 - 4 คันรถ

บริเวณด้านหลัง
1.4 บริเวณด้านหลัง

บริเวณนี้ผู้ขับขี่รถบรรทุกจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านหลัง ดังนั้นผู้ที่ขับขี่รถยนต์ตามหลังรถบรรทุกควรเว้นระยะห่างระหว่างรถอย่างน้อย 20 - 25 คันรถ หากเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการขับรถตามหลังรถบรรทุกในระยะประชิด

2. ระยะในการเบรก

รถบรรทุกเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักรถเยอะ และจะเยอะขึ้นไปอีกถ้ามีการบรรทุกสินค้า เพราะเหตุนี้จึงทำให้รถบรรทุกต้องใช้ระยะที่ยาวกว่ารถทั่วไป ดังนั้นการขับตามหลังในระยะประชิด ขับชิดด้านข้างรถบรรทุกหรือขับปาดหน้ารถบรรทุก หากเกิดอุบัติเหตุอาจจะชนรถบรรทุกหรือโดนรถบรรทุกทับได้

การเลี้ยวรถ

3. การเลี้ยวรถ

เนื่องจากรถบรรทุกเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยว เข้าโค้ง หรือกลับรถมากกว่ารถทั่วไป เมื่อเห็นว่ารถบรรทุกกำลังเลี้ยวหรือกลับรถไม่ควรเข้าขับรถเข้าไปใกล้รถบรรทุก

วิธีขับรถใกล้รถบรรทุกอย่างปลอดภัย

เนื่องจากรถบรรทุกเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยว เข้าโค้ง หรือกลับรถมากกว่ารถทั่วไป เมื่อเห็นว่ารถบรรทุกกำลังเลี้ยวหรือกลับรถไม่ควรเข้าขับรถเข้าไปใกล้รถบรรทุก

1. รักษาระยะห่างระหว่างรถ

การรักษาระยะห่างจากรถบรรทุกเป็นสิ่งที่สำคัญอีกทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้

2. รู้จุดอับสายตาของรถบรรทุก

เมื่อเรารู้ว่าจุดไหนคือจุดอบสายตาของรถบรรทุกเราไม่ควรขับรถเข้าไปใกล้ถ้าไม่มีความจำเป็น

3. สังเกตและประเมินสถานการณ์

หากต้องขับรถใกล้รถบรรทุกควรสังเกตพฤติกรรมและสัญญาณของผู้ขับขี่รถบรรทุก เช่น ลักษณะการขับรถ การส่งสัญญาณไฟ

หากขับรถใกล้รถบรรทุก ไม่ควรขับเข้าไปใกล้จนเกินไป ขับแซงโดยไม่ดูทางให้ดีก่อน ขับปาดหน้า แซงตอนเข้าโค้ง และควรรักษาระยะห่างระหว่างรถเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์