ปัจจัยที่ทำให้รถความร้อนขึ้นสูงมาจากอะไรบ้าง ?

ปัจจัยที่ทำให้รถความร้อนขึ้นสูง

หากมีการแจ้งเตือนว่าเกิด ความร้อนขึ้นสูง ในขณะขับขี่ควรหยุดการขับขี่และจอดรถในที่ปลอดภัย ต่อจากนั้นให้ทำการตรวจสอบพร้อมแก้ไข หากทำได้ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉียบพลัน ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ส่วนปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบดังกล่าว พอสังเขปได้ดังต่อไปนี้

บำรุงรักษารถยนต์

1. ขาดการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะที่กำหนด

ขาดการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะที่กำหนด ไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาต่าง ๆ ถ้ามีการแก้ไขตั้งแต่เริ่มพบปัญหา ก็จะไม่มีความรุนแรงหรือความเสียหายที่มาก ตัวอย่างเช่น ปั๊มน้ำรั่ว ก่อนจะรั่วก็จะมีคราบการซึมออกมาให้เห็น แสดงว่ามีการชำรุดแล้ว ควรรีบทำการซ่อมจะดีอย่างมาก เป็นต้น (ยกเว้นเสียหายกระทันหัน)

เครื่องยนต์เกิดสนิม

2. ไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนระบบหล่อเย็น

ไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนตามระยะทางที่กำหนดของระบบหล่อเย็น เช่น น้ำยากันสนิมหม้อน้ำ การบำรุงรักษา การเปลี่ยนจะมีระยะทางที่กำหนดอยู่แล้ว นอกจากป้องกันการเกิดสนิมในระบบแล้วนั้น ยังช่วยไม่ให้น้ำแข็งตัวในตอนอากาศเย็น และอีกอย่างคือ หากเกิดการรั่วซึมจะสังเกตได้โดยง่ายนั่นเอง การระบายความร้อนเต็มประสิทธิภาพ

หม้อน้ำรถยนต์

3. เลือกใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ

การเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ นอกจากนั้นวิธีการซ่อมก็ส่งผลกระทบเช่นกัน เช่น หม้อน้ำมีขนาดไม่เข้ารูป ความโค้งงอ, ความยาว หากมีการสั่นสะเทือนอาจจะฉีกขาด, หลุดออกและอื่น ๆ ชิ้นส่วนถัดมาก็ฝาหม้อน้ำ เพราะฝาหม้อน้ำจะมีวาล์วควบคุมแรงดัน หากไม่ได้ตามค่าที่กำหนด การควบคุมจะผิดปกติไป การควบคุมน้ำไหล เข้า-ออก ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

การป้องกันปัญหา

- สังเกตสิ่งผิดปกติ หากพบว่ามีการแจ้งเตือน รีบแก้ไข
- ตรวจชิ้นส่วน และระบบเป็นประจำ (ถ้าสามารถทำได้ด้วยตนเอง)
- เปลี่ยนชิ้นส่วน ตามระยะที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ ตรงตามมาตรฐาน
- ซ่อมบำรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ

+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์